KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0002

"Élőhelyvédelem és rekonstrukció a Hévízi tónál"

Rövid összefoglalás a projektről

A Hévízi-tó rendkívüli természeti jelenség: különleges, tőzegmedrű, melegvízű forrástó - specifikus élővilággal, amelyhez hasonlatos nincsen több a világon. A tó és a környező láp számos - országos, illetve európai közösségi jelentőségű - állatfaj élőhelye. A terület tervezett rekonstrukciója lehetővé teszi ennek a természetvédelmi oltalom alatt álló, különleges élőhelynek a hosszú távon való fenntartását.

A projekt hosszú távú célja a Hévízi-tó - mint különleges, tőzegmedrű termáltó - 4,44 ha-nyi területe, ill. 128 ezer m3 - nyi víztere és a vele szerves kapcsolatban álló környező lápterület - mint élőhely - rekonstrukciója, a tó és a láp szerves kapcsolatának erősítése, a terület ökológiai állapotának javítása. Cél az érintett élőhelyeken élő 17 magasabbrendű védett faj és 10, csak a Hévízi tóból vagy Földünk kevés pontjáról azonosított mikroszkopikus faj, illetve élőhelyeik hosszú távú fennmaradásának és az élőhely kutatásának biztosítása. A projekt közvetlen célja a Hévízi-tó és az északi lefolyó partvonalának átalakítása kétféle módon: I. a jelenlegi szádfal helyett rézsűs, az eredeti növénytakarónak megfelelő növényzettel (nádas-sásos társulás) borított partszakasz létrehozása (a tó körül 320 m hosszon, az északi lefolyó teljes hosszán (69m), annak mindkét oldalán; II. a tó körül 515 m hosszon a régi szádfal felújítása a partbeomlás megakadályozása végett. Összességében a projekt eredményeként az eredeti 973 m (tó körül 835 m + északi lefolyó mentén 138 m (2 x 69 m)) szádfal helyett csaknem felerészben (458 m) növényes part és felerészben (515 m) ún. egyszerű partvédőmű valósul meg.

Javul a környező terület vízellátása, gyarapodik a természetes élőhelyek kiterjedése, lehetővé válik védett, a terület egykori vegetációjára jellemző fajok betelepülése. A tervezett fejlesztés egyértelműen szolgálja a tó természetközeli állapotának és ezzel egyidejűleg a tó és környéke lápi értékeinek megőrzését, sőt azok bővítését azáltal, hogy a szorosan záró partfal helyett egy természetesebb állapotot alakít ki erősítve a tó és láp kapcsolatát és aktívan növelve a természetszerű élőhely-mozaikok kiterjedését. Olyan élőhely kialakulása várható, ahol más - a tó partvidékén őshonos, de mára már kiveszett - növényfajok (pl. tőzegboglárka Comarum palustre) újratelepítésével lehet kísérletezni. A tó egyharmadnyi partvonalán az eredeti állapotoknak megfelelő, természetes part alakul ki, amely lehetőséget teremt a későbbiek során a környező területekről védett fajok betelepülésére is, ami által ökológiai értelemben jelentősen gazdagodik a védett terület.

Az élőhely-rekonstrukció nagyban hozzájárul a védett tó és a védett láp különleges, az élőhely egyik specialitását adó kapcsolatának erősítéséhez. A tőzegláp a gyógyfürdő védőrendszere, mechanikai és kémiai szűrőtulajdonságával jelentős mértékben csökkenti a környezetből származó szennyező terhelések tóvízbe való jutását, valamint részt vesz a víz hőháztartásának szabályozásában. A tóba jutó tőzeg, mint lebegőanyag mérsékli a besugárzást, és ezen keresztül szabályozza a toxintermelő algák koncentrációját, hozzájárulva a gyógyhatású tó fajstruktúrájának megőrzéséhez. A partvédelem (növényzet vagy szádfal) megakadályozza, hogy az eredeti szádfal mögötti, beomló területeken nagykiterjedésű vízfelületek alakuljanak ki, amelyek hosszú távon veszélyeztetik a tó hőforgalmát, továbbá fokozzák a vízszennyezés kockázatát, mivel a felszíni szennyezések közvetlenül a víztérbe kerülnek, kihagyva a tőzeg vagy a növényzet szűrőrétegét.

A projekt költségmegtakarítást fog eredményezni, így az éves fenntartás költsége biztosítottnak tekinthető, sőt a megtakarítás csaknem teljes egészében fedezni tudja a minimálisan 15 évenként (szerencsés esetben akár ritkábban) jelentkező felújítás költségeit is. Összesen 4,59 hektáron történik élőhely-rekonstrukció. Rézsűs, ez eredeti vegetációnak megfelelően kialakított, növényzettel fedett partszakasz 458 m-en valósul meg. Felújításra kerül az északi zsilip, és összesen 515 m-en a tó körüli szádfal.

Alapadatok
Pályázó neve: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.
Projekt megnevezése: Élőhelyvédelem és rekonstrukció a Hévízi-tónál
Projekt neve: 3.1.2/2F/09 Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése
Beruházás helye (régió): Nyugat-Dunántúl
Beruházás helye (megye): Zala
Beruházás helye (helység): Hévíz
Megítélt összeg: 229 877 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2010.04.22

 

Hévízi-tó helyszínrajza

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Sajtómegjelenések

2011.09.29 Újságcikk (online) - Gyógyfürdő zöld városban (Zalai Hírlap)
2011.09.28 Újságcikk (online) -  A tó vízminőségét is befolyásolja – lezárult a szádfal-projekt (Monitor Magazin Online)
2011.07.25 Újságcikk (online) - Őshonos növények a Hévízi-tóhoz (Zalai Hírlap)
2011.07.21 Újságcikk (online) - Befejezéshez közel a tó élőhely rekonstrukciója (Monitor Magazin)
2011.05.11 Video  - Növénytelepítés (Hévízi TV)
2011.04.22 Video - Ütemtervnek megfelelően halad az építkezés (Hévízi TV)
2011.04.21 Újságcikk (online) - Növényes parti rézsű és egyszerű védmű (Zalai Hírlap)
2011.04.21 Újságcikk (nyomtatott) - Növényes parti rézsű és egyszerű védmű (Zalai Hírlap)
2011.04.20 Újságcikk (online) -  Elkezdődtek a munkák a Hévízi tó élőhelyvédelme érdekében (Monitor Magazin Online)
2011.04.20 Rádióriport Interjú Papp Gáborral, Hévíz Város polgármesterével (Helikon Rádió)
2011.04.20 Rádióriport Interjú Dr. Kvarda Attilával, a Gyógyfürdőkórház igazgatójával (Helikon Rádió)
2011.03.17 Újságcikk (online)  - Élőhelyvédelem Hévízen: döntöttek a rekonsrukció kivitelezőjéről (Zalai Hírlap)
2011.03.11 Újságcikk (online) -  Döntöttek a kórház pályázatának kivitelezőjéről (Monitor Magazin Online)
2010.12.21 Video - Indul az élőhelyvédelmi beruházás (Hévízi TV)
2010.12.18 Újságcikk (online) -  Felújítják a hévízi gyógytó szádfalát (Zala Média Online)
2010.12.16 Újságcikk (online) - Az élőhelyvédelme a tónál (Zalai Hírlap)
2010.12.16 Újságcikk (nyomtatott)  - Az élőhely védelme a tónál (Zalai Hírlap)
2010.12.15 Videó  - 200 milliós beruházás Hévízen (Monitor Magazin Online)
2010.12.15 Újságcikk (online) - Megújul a Hévízi-tó partfala (Magyar Nemzet Online)
2010.11.09 Video - Egyeztető tárgyalások (Hévízi TV)

- Letölthető fájlok -

eloadas_anyaga.pdf (pdf , 1.7MB)
sajtokozlemeny.pdf (pdf , 0.2MB)
zalamedia_20101218.pdf (pdf , 0.5MB)
zalaih_20101216.pdf (pdf , 0.2MB)
mno_20101215.pdf (pdf , 0.1MB)

Vissza az előző oldalra