Vármegyei Etikai Bizottságok választása

Dátum: 2023-07-27

Az Országos Kórházi Főigazgatóság

 tájékoztatója

a Vármegyei Etikai Bizottságok választásáról

pexels-pixabay-40568.jpg
pexels-pixabay-40568.jpg

 

Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV.10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2023. július 1-jétől hatályos 1/A-1/D. §-ai és 17. §-a alapján 2023. július 1. és augusztus 15. napja között kell megtartani a Vármegyei Etikai Bizottságok tagjainak első választását.

A Rendelet előírásai szerint az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) a kijelölt irányító vármegyei intézmények, illetve a budapesti centrumkórházak útján biztosítja a választáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

 

 

Mi a Vármegyei Etikai Bizottság?

A Vármegyei Etikai Bizottság az adott vármegyében (valamint Budapesten a centrumkórházak illetékességi területén) dolgozó orvosok, fogorvosok, továbbá az ún. „egyéb diplomások” maguk közül közvetlenül választott testülete.

Mi a Vármegyei Etikai Bizottság feladata?

A Vármegyei Etikai Bizottság tagjaiból esetileg létrehozott Vármegyei Etikai Tanács jár el első fokon az orvosokkal szembeni szakmai-etikai eljárásokban.

Kik az „egyéb diplomások”?

Az „egyéb diplomások” a nem orvosi- és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett következő egészségügyi dolgozók:

Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

Neuropszichológiai szakpszichológus

Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus

Kik a jelöltek?

A Vármegyei Etikai Bizottság tagjává az válhat, akit az adott vármegyében működő egészségügyi szolgáltató tagnak jelölt, és aki a jelölést vállalta. Nem jelölhető a bizottság tagjává politikai szolgálati jogviszonyban vagy biztosi jogviszonyban álló személy, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló szakmai felsővezető és szakmai vezető, kórházi főigazgató vagy helyettese, valamit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (1) bekezdése szerinti magasabb vezetői megbízással rendelkező személy.

A jelöltek listájáról és a jelöltek által magukról megosztott információkról az OKFŐ honlapján (https://okfo.gov.hu/varmegyei-etikai-bizottsagi-valasztas), az Egészségügyi Tudományos Tanács honlapján (https://ett.okfo.gov.hu), és az illetékes vármegyei irányító intézmény, illetve budapesti centrumkórház honlapján tájékozódhatnak.

Kik szavazhatnak?

Szavazhatnak az adott vármegyében dolgozó, azaz aktív orvosok, fogorvosok és egyéb diplomások (a továbbiakban együtt: szavazásra jogosultak). Aktívnak minősül az a szavazásra jogosult, aki  érvényes működési nyilvántartással rendelkezik, valamint az is, aki érvényes működési nyilvántartással nem rendelkezik, de valamely egészségügyi szolgáltatónál felügyelet mellett jogszerűen egészségügyi tevékenységet végez.

A szavazásra jogosultnak az adott vármegyében rendelkeznie kell legalább egy, valamely egészségügyi szolgáltatónál aktuálisan fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal, mely tény rögzítésre is kerül a névjegyzékben.

A szavazójog a szakképesítéshez kötődik, választhatnak valamennyi ellátási formában (az alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban, a fekvőbeteg-szakellátásban és a speciális ellátási formákban) és tulajdonosi formától függetlenül valamennyi egészségügyi szolgáltató (állami, önkormányzati, egyházi fenntartású intézmények, egyéni és társas egészségügyi vállalkozások) orvosai, fogorvosai és egyéb diplomásai.

Mikor lehet szavazni?

A választásokra 2023. augusztus 1-je és augusztus 15-e között kerül sor, ezen belül a különböző vármegyékben és Budapesten a szavazókörök eltérő időpontokban és helyszíneken működnek. Kérjük, hogy részvételi szándékuk esetén a választókörök pontos nyitva tartási idejéről és helyéről feltétlenül tájékozódjanak előzetesen. Erről információt az OKFŐ honlapján (https://okfo.gov.hu/varmegyei-etikai-bizottsagi-valasztas), az Egészségügyi Tudományos Tanács honlapján  (https://ett.okfo.gov.hu/), valamint az illetékes vármegyei irányító intézmények, illetve a budapesti centrumkórházak honlapján találhatnak.

Hol lehet szavazni?

Valamennyi vármegyében több helyszínen és több napon is leadhatók a szavazatok. A szavazókörök listájáról és nyitva tartási idejéről az OKFŐ honlapján (https://okfo.gov.hu/varmegyei-etikai-bizottsagi-valasztas), az Egészségügyi Tudományos Tanács honlapján (https://ett.okfo.gov.hu/), valamint az illetékes vármegyei irányító intézmények, illetve a budapesti centrumkórházak honlapján kaphatnak részletes tájékoztatást.

Hogy alakul az illetékesség Budapesten és Pest vármegyében?

A választások során a Budapesten és Pest vármegyében működő centrumkórházak illetékességi területei a következők:

  1. Észak-budai Szent János Centrumkórház

1.1. Budapesten az I., II., III., XII. kerület

1.2. Pest vármegyében a Budakeszi, Pilisvörösvári, Szentendrei járás

  1. Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2.1. Budapesten a VII., VIII., IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerület

2.2. Pest vármegyében a Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járás

  1. Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

3.1. Budapesten a XI., XXII. kerület

3.2. Pest vármegyében az Érdi járás

  1. Észak-pesti Centrumkórház – Honvédkórház

4.1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület

4.2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás

A fent ismertetett budapesti kerületekben és a Pest vármegyei járásokban dolgozó szavazásra jogosultak a fent megjelölt, területileg illetékes centrumkórház bármely választókörében szavazhatnak.

A Budapest területén működő öt országos gyógyintézet és a Semmelweis Egyetem dolgozói számára ezen intézményekben saját választókör is kialakításra kerül. Ha ennek helyszíne vagy időpontja nem megfelelő a szavazásra jogosult részére, úgy az adott intézmény székhelye szerinti centrumkórház bármely másik választókörében is leadhatja szavazatát az alábbiak szerint:

Az országos társgyógyintézetek dolgozói az intézmény székhelye szerinti vármegyében szavazhatnak.

Milyen dokumentumok szükségesek a szavazáshoz és mi a választás menete?

A választást minden szavazókörben háromtagú szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. A választáson megjelenő szavazásra jogosultak arcképes igazolvánnyal igazolják magukat. A személyes adatok ellenőrzését követően a névjegyzékben rögzítésre kerülnek a választáson megjelent szavazásra jogosult személyazonosító adatai, az adott vármegyében működő munkahelyének neve és címe, valamint alapnyilvántartási száma, működési nyilvántartási száma vagy pecsétszáma. A névjegyzéket valamennyi szavazásra jogosult köteles aláírni. A szavazatszámláló bizottság informatikai rendszerben ellenőrzi, hogy a szavazásra jogosult az adott vármegyében szavazott-e már, mivel egy szavazásra jogosult egy vármegyében (egy centrumkórház illetékességi területén) csak egy alkalommal adhat le érvényesen szavazatot. Ezt követően a szavazásra jogosult megkapja a szavazólapot.

A választás az úgynevezett kislistás választás szabályai szerint kerül lebonyolításra, vagyis a szavazólap tartalmazza a megválasztható személyek nevét abc-sorrendben. A szavazólapon legfeljebb annyi jelöltre lehet szavazni, ahány bizottsági tag választható, azaz minden szavazásra jogosult legfeljebb 10 jelöltre szavazhat érvényesen.

A választáson a tíz legtöbb érvényes szavazatot megszerző jelölt válik a Vármegyei Etikai Bizottság tagjává. A tíz választott tag közül legalább egy tagnak nem orvosi és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozónak, továbbá legalább egy tagnak fogorvosnak kell lennie.

A választás a szavazatok számára tekintet nélkül érvényes, a megválasztott Vármegyei Etikai Bizottság tagjának azt a tíz jelöltet kell tekinteni, akik a megválasztható Vármegyei Etikai Bizottság tagjainak száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

Ha a tíz legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt között nem szerepel legalább egy tag fogorvos és legalább egy tag egyéb diplomás, akkor az a nyolc jelölt válik a Vármegyei Etikai Bizottság tagjává, akik a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Az így fennmaradó helyekre az az egy fogorvos és az az egy egyéb diplomás jelölt kerül, aki a választáson a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Az OKFŐ és a vármegyei etikai bizottságok a választáson megjelent szavazásra jogosultak személyes adatait a választások eredményének jogerős megállapításáig kezelik, ezt követően az adatok, megsemmisítésre kerülnek. Az adatkezelési tájékoztató valamennyi szavazókörben elolvasható, valamint publikálásra kerül az OKFŐ honlapján (https://okfo.gov.hu/varmegyei-etikai-bizottsagi-valasztas), az Egészségügyi Tudományos Tanács honlapján (https://ett.okfo.gov.hu/), továbbá az illetékes vármegyei irányító intézmény, illetve budapesti centrumkórház honlapján.

Kik a szavazatszámláló bizottságok tagjai?

A szavazatszámláló bizottságok tagjai a vármegyei irányító kórházak, vagy az adott szavazókör működési helye szerinti egészségügyi intézmény dolgozói.

Mit jelent az, hogy a választás közvetlen és titkos?

A választás közvetlensége és titkossága azt jelenti, hogy az orvostársadalom (ideértve az egyéb diplomásokat is, akik speciális, ráépített egészségügyi szakképesítéssel rendelkeznek) közvetlenül, közbeiktatott küldöttek nélkül, a saját soraiból választhatja meg azokat a nagy tekintéllyel rendelkező kollégákat, akik a benyújtott etikai panaszok alapján meginduló eljárások során érvényre juttatják az etikai kódexben rögzített szakmai-etikai szabályokat.

Mi a helyzet, ha egy szavazásra jogosult több vármegye területén is rendelkezik munkahellyel vagy egy vármegye területén több munkahellyel is rendelkezik?

Mivel a Vármegyei Etikai Bizottságokat a vonatkozó jogszabályok szerint az adott vármegyében dolgozó személyek választhatják meg, ezért abban az esetben, ha egy szavazásra jogosultnak több vármegyében is van munkahelye, akkor több vármegyében is szavazhat, de – értelemszerűen – vármegyénként csak egy alkalommal.

A szavazásra jogosult abban az esetben is csak egyszer jogosult szavazni, ha egy vármegyében több munkahellyel is rendelkezik.

Ha egy szavazásra jogosult az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben is dolgozik, és az adott vármegyében más szolgáltatónál is fennáll jogviszonya, illetve, ha saját egészségügyi vállalkozása is van, úgy kérjük, hogy munkahelyként elsődlegesen az állami intézményt jelölje meg. Több egészségügyi szolgálati jogviszony fennállása esetén azt a munkahelyet kérjük megjelölni, ahol a munkaidő hosszabb, egyenlő munkaidő esetén pedig azt a munkahelyet, ahol a jogviszony hosszabb ideje fennáll.

Akadályoztatás esetén igénybe vehető-e mozgó urna?

Amennyiben az illetékes vármegyei irányító kórház vagy budapesti centrumkórház biztosítja mozgó urna igénybevételének a lehetőségét, úgy az igényléssel kapcsolatos információk az illetékes intézmény honlapján találhatók meg. A mozgóurna iránti kérelmet a mozgásában egészségi állapota miatt korlátozott szavazásra jogosult nyújthatja be, legkésőbb a mozgóurnás választásra kijelölt napot megelőző munkanap 16.00 óráig.

A kérelemben fel kell tüntetni a szavazásra jogosult nevét, az adott vármegyében lévő munkahelyének nevét és címét, az adott vármegyében található lakóhelyét vagy tartózkodási helyét és a telefonos elérhetőségét, továbbá alap- vagy működési nyilvántartási számát vagy pecsétszámát, valamint a mozgóurna-igénylés méltányolható egészségügyi indokát.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság keresi fel a szavazásra jogosultat az adott vármegyében lévő lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy az általa megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába adja le. A mozgóurna igénylése értelemszerűen kizárja a személyes szavazás lehetőségét.

Van-e lehetőség jogorvoslatra?

A szavazatszámláló bizottságok az esetleges rendkívüli eseményeket külön jegyzőkönyvezik. A helyben kezelhető panaszokat az irányító vármegyei intézmény, illetve budapesti centrumkórház főigazgatója vagy szervezetszerű helyettese bírálja el. A helyben el nem bírálható panaszt az Országos Kórházi Főigazgatóság három tagból álló fellebbviteli bizottsága bírálja el.

Részt vehetnek-e a választáson megfigyelők vagy a sajtó képviselői?

A sajtó képviselői és a megfigyelők a választást lebonyolító irányító vármegyei intézményben vagy a centrum kórházban történt előzetes regisztrációt követően, a személyiségi jogok és a választás titkosságának tiszteletben tartása mellett lehetnek jelen a választáson.

 

A választásokra 2023. augusztus 1-je és augusztus 15-e között kerül sor, ezen belül a különböző vármegyékben és Budapesten a szavazókörök eltérő időpontokban és helyszíneken működnek.

Az adott vármegyében dolgozó, azaz aktív orvosok, fogorvosok és egyéb diplomások szavazhatnak. A „dolgozó” fogalomból következően az adott vármegyében legalább egy, jelenleg fennálló jogviszonnyal rendelkezni kell, amelyet az orvos a névjegyzéken rögzít is. Szavazhatnak az érvényes működési nyilvántartással rendelkező, valamint érvényes működési nyilvántartással nem rendelkező, de valamely egészségügyi szolgáltatónál felügyelet mellett jogszerűen egészségügyi tevékenységet végző orvosok és egyéb diplomások.

Kérjük a választáson megjelenő orvosokat, hogy hozzanak magukkal arcképes igazolványt valamint felhívjuk a figyelmüket arra, hogy meg kell adniuk (igazolniuk kell) alapnyilvántartási számukat, működési nyilvántartási számukat vagy pecsétszámukat. Együttműködésüket előre is nagyon köszönjük!

Intézmény megnevezése Intézmény címe Választás időpontja

Keszthelyi Kórház

8360 Keszthely, Ady E. u. 2. „A” épület, földszint, Pszichiátriai Szakrendelő

2023. augusztus 03. 08.30 – 11.30

Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Igazgatás

8380 Hévíz, Dr. Schulhoff Vilmos stny. 1. 2023. augusztus 03. 12:30 – 15:30
Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház I. emeleti Tanácsterem és Belgyógyászati épület földszinti Demonstrációs terem 8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2. 2023. augusztus 07. 08. 10:00 – 14:00
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház IV. emeleti Tanácsterem 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.

2023. augusztus 09. 08:00 – 15:00

2023. augusztus 10.  08:00 – 15:00

2023. augusztus 11. 08:00 – 13:00

 

Bővebb tájékoztató a szavazásról ITT érhető el.

 

Zala Vármegyei Etikai Bizottság - jelöltek listája:

 

Budapest, 2023. július 25.

Tájékoztató VEB választásról: a zalai szavazásról

Letölthető tájékoztató

tájékoztató veb választásáról_a zalai szavazásról.pdfSzavazólap

Letölthető szavazólap

szavazólap.pdfSzavazatszámláló bizottság tagjai, elérhetősége

Letöltés

szavazatszámláló bizottság tagjai, elérhetősége.pdfVissza az előző oldalra