Reumatológus és/vagy rehabilitációs szakorvos

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

reumatológus és/vagy rehabilitációs szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zala megye, 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A munkaköri leírásban foglaltak alapján képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatai; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; érvényes orvos nyilvántartási engedély, illetve kamarai tagság, működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Holléné Dr. Mándó Zsuzsanna nyújt, a 83/501-703 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/67-10/2019 , valamint a munkakör megnevezését: reumatológus és/vagy rehabilitációs szakorvos.
•Elektronikus úton Dr. Holléné Dr. Mándó Zsuzsanna részére a zsuzsanna.mando@spaheviz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 25.

- Kapcsolat -

placeholder

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

worldmap

GPS: N 46° 47,188', E 17° 11,460'

phone

Telefon: +36 83 501 700, Fax: +36 83 540 144

email

E-mail: info@spaheviz.hu