Reumatológus és/vagy rehabilitációs szakorvos

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Reumatológus és/vagy rehabilitációs szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozotlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zala megye, 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A munkaköri leírásban foglaltak alapján képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése.

Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Német és/vagy angol nyelv ismerete.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatai; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; érvényes orvos nyilvántartási engedély, illetve kamarai tagság, működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Holléné Dr. Mándó Zsuzsanna nyújt, a 83/501-703 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/172-10/2020. , valamint a munkakör megnevezését: reumatológus és/vagy rehabilitációs szakorvos .  

Elektronikus úton Dr. Holléné Dr. Mándó Zsuzsanna részére a zsuzsanna.mando@spaheviz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 6.

Vissza az előző oldalra

- Kapcsolat -

logo
placeholder
placeholder

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

worldmap
worldmap

GPS: N 46° 47,188', E 17° 11,460'

phone
phone

Telefon: +36 83 501 700, Fax: +36 83 540 144

email
email

E-mail: info@spaheviz.hu