Gyógyszerész

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

gyógyszerész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zala megye, 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Képesítésének megfelelően a gyógyszerészi munka elvégzése az intézeti gyógyszertár fekvőbeteg ellátó, illetve a közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító részlegén.

Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  MedWorks program felhasználói szintű ismerete; kórházi gyógyszertári gyakorlat; orosz és/vagy angol és/vagy német nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképpel ellátott önéletrajz; bizonyítvány(ok) másolata(i); sikeres pályázat esetében 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szentandrássy Andrea főgyógyszerész nyújt, a 83/501-700/371 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dr. Szentandrássy Andrea főgyógyszerész részére a andrea.szentandrassy@spaheviz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 19.

- Kapcsolat -

placeholder

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

worldmap

GPS: N 46° 47,188', E 17° 11,460'

phone

Telefon: +36 83 501 700, Fax: +36 83 540 144

email

E-mail: info@spaheviz.hu